Explorar el potencial del nostre Sistema de Bioconstrucció Modular S_Low en situacions de precarietat de materials (com poden ser països en vies de desenvolupament) o de manca de mà d'obra qualificada, així com la possibilitat d'auto-construir-lo de manera tutelada. El mòdul ha estat construït, sota la direcció de l'equip de Casa S-Low i amb l'ajuda del grup Cetar, per diversos estudiants sense experiència prèvia en la construcció material d'un edifici, per poder avaluar la possibilitat de l'auto-construcció guiada.

Apartat: 
investigació i desenvolupaent
Titol post: 
OBJECTIUS
Imatge fitxa (pop up): 
boto info: