Explorar i avaluar diferents dosificacions per a la composició dels murs de tàpia i el seu comportament tèrmic. S'han usat diferents dosificacions de terra crua, aïllant i estabilitzador en cada mur de tàpia. Mitjançant la col·locació de sondes de temperatura i d’humitat en els murs s'està monitoritzant el comportament tèrmic i higroscòpic de les diferents dosificacions d'aquests tancaments.

Certificar Les característiques constructives i mediambientals del sistema mitjançant l'obtenció d'una Ecoetiqueta. Casa S-Low sol·licitarà una declaració ambiental de producte del tipus III (la més rigorosa) a partir de les dades constructives i de l'Anàlisi de Cicle de Vida obtinguts en la investigació.

Apartat: 
investigació i desenvolupaent
Imatge fitxa (pop up): 
boto info: